Čistenie a údržba bazénov.

Aby Váš bazén mal stále priezračnú a hygienicky nezávadnú vodu, potrebuje chemické ošetrovanie a filtráciu. Filtrácia vody slúži na odstránenie mechanických nečistôt z vody a jej hladiny.

Náplň filtrácie treba udržiavať stále čistú, preto ju treba pravidelne prepierať. Dôležitá je kontrola priechodnosti filtra. Hrubé nečistoty z vodnej hladiny v bazéne odstraňujeme mechanickými metódami. Na vyčistenie stien a dna sa používa bazénový vysávač. Po dôkladnom odstránení nečistôt nasleduje chemické ošetrenie, ktoré ničí nežiaduce mikroorganizmy.

Dôležité je udržanie správnej hodnoty pH, ktoré môžeme zabezpečiť chemickými prostriedkami. Merania hodnoty pH sa uskutočnia testermi.

Tvrdosť vody treba kontrolovať každý mesiac a pri každom dopúšťaní bazéna. Vysoká tvrdosť vody znamená nadmerný výskyt minerálov vo vode. V procese ošetrovania bazénovej vody je najdôležitejšia jej dezinfekcia. Dávkovaním správneho množstva chlóru môžeme vyriešiť aj tento problém. Nebudete potrebovať ďalšie chemické prostriedky , ak do vody pridáte prípravok, ktorý zabraňuje rýchlemu odparovaniu chlóru z bazéna.

Prevencia Vám pomôže, aby ste nevyhodili zbytočné peniaze za drahé chemikálie, aby ste bezstarostne užívali voľné chvíle vo Vašom bazéne počas celej kúpacej sezóny. Chodník, záhradná sprcha a zakrývacia plachta by nemali chýbať ani pri Vašom bazéne.

Vydláždený vstup či drevený rošt s protišmykovým povrchom zabránia tomu, aby ste na nohách vnášali do vody nečistotu.

Záhradná sprcha odplaví z tela nečistoty, kozmetiku, opaľovací krém, aby ste bazénovú chémiu zbytočne nezaťažili.

Zakrývacia plachta zabráni tomu, aby sa nečistoty z okolia dostali do vody bazéna.