O firme

Špecializujeme sa na realizáciu bazénov, biobazénov, kúpacích jazierok, predaj potrieb pre jazierka a bazény. Bazény a kúpacie jazierka sme schopný zrealizovať na celom území SR. Máme desiatky realizácií od Bratislavy až po Košíc. Využívame najnovšie poznatky vo filtrácii vody bez chemikálií.

Projekt a výroba bazénov

Bazén, či už vnútorný alebo vonkajší,malý alebo veľký nie je jednoduché vybrať. Jeho naprojektovanie, údržba, oprava a rekonštrukcia je značnou investíciou. Preto Vám ponúkame kvalitné služby našej firmy.

Pri vypracovaní projektu investor si môže vybrať katalógový projekt, alebo ak má špecifické požiadavky, tie zohľadňuje individuálny projekt. Pri projektovej činnosti zohľadníme Vaše predstavy, možnosti pozemku a zástavby, aj Vaše finančné možnosti.

V procese výstavby bazéna využívame najmodernejšie technológie a materiály. Takto pri správnej údržbe a starostlivosti o samotný bazén počas jeho využívania máte záruku dlhodobej životnosti a zachovania užívateľských parametrov počas celej životnosti.

Firma zabezpečuje kvalitné vykonávanie výkopových a betonárskych prác v súvislosti s realizáciou bazénového telesa, profesionálne vykonávanie dokončovacích prác a inštalácií prídavných zariadení.

Súčasťou tejto fázy je aj inštalácia prívodu vody , potrubných systémov, elektrických rozvodov, ovládacej jednotky, zariadenia zabezpečujúceho filtráciu, protiprúd, umelé vlny, prípadne vnútorného osvetlenia bazéna.

Dokončovacie práce zahŕňajú inštaláciu fólie, keramických obkladov v bazéne a obkladových materiálov v okolí bazéna. Súčasna trhová ponuka obsahuje nesmierne širokú paletu materiálov a príslušenstva, ktoré umožňuje individuálne a atraktívne riešenia vášho bazéna.

Návrh a výroba rybníkov

Naša firma Vám poradí pri správnom naplánovaní vášho rybníka, aby Vaša vodná plocha bola stredobodom záujmu v záhrade a zdrojom radosti. Pri návrhu Vám pomôžeme vybrať správne miesto pre rybník, aby ste mali zabezpečenú ideálnu dobu pôsobenia priameho slnečného žiarenia na jazierko, ideálnu veľkosť vzhľadom na veľkosť záhrady, polohy pozemku a samozrejme zohľadníme aj Váš vkus. Ryby vnášajú do jazierka život a sú dôležité pre ekologický systém jazierka. Poradíme Vám pri výbere potrebných technických vybavení na okysličovanie a filtráciu vody. Môžete si vybrať hotové, alebo fóliové jazierko. Pri fóliovom vyhotovení máte väčšiu variabilitu tvaru. Poradíme Vám pri výbere vhodných rastlín, ktoré zabezpečujú vyhovujúcu klímu jazera, dodávajú kyslík a znižujú množstvo výživných látok vo vode. Tým sa znižuje rozvoj nových zelených rias. Vhodný výber rýb zabezpečuje zdravý ekologický systém jazierka. Správne naplánovanie a profesionálne vyhotovenie rybníka ovplyvňuje nielen estetický výsledok Vašej stavby, ale aj jej životnosť, zároveň aj Vaše náklady na údržbu a prípadnú opravu.

Opravy a rekonštrukcia

Naša firma Vám poradí pri správnom naplánovaní vášho rybníka, aby Vaša vodná plocha bola stredobodom záujmu v záhrade a zdrojom radosti. Pri návrhu Vám pomôžeme vybrať správne miesto pre rybník, aby ste mali zabezpečenú ideálnu dobu pôsobenia priameho slnečného žiarenia na jazierko, ideálnu veľkosť vzhľadom na veľkosť záhrady, polohy pozemku a samozrejme zohľadníme aj Váš vkus. Ryby vnášajú do jazierka život a sú dôležité pre ekologický systém jazierka. Poradíme Vám pri výbere potrebných technických vybavení na okysličovanie a filtráciu vody. Môžete si vybrať hotové, alebo fóliové jazierko. Pri fóliovom vyhotovení máte väčšiu variabilitu tvaru.

Poradíme Vám pri výbere vhodných rastlín, ktoré zabezpečujú vyhovujúcu klímu jazera, dodávajú kyslík a znižujú množstvo výživných látok vo vode. Tým sa znižuje rozvoj nových zelených rias. Vhodný výber rýb zabezpečuje zdravý ekologický systém jazierka. Správne naplánovanie a profesionálne vyhotovenie rybníka ovplyvňuje nielen estetický výsledok Vašej stavby, ale aj jej životnosť, zároveň aj Vaše náklady na údržbu a prípadnú opravu.

Izolácia striech

Vzhľadom na to, že teplý vzduch je ľahší ako studený a prirodzene stúpa nahor, uniká nezateplenou strechou von a znižuje tak energetickú hospodárnosť budovy. Strechou uniká približne 12 % tepla. Ide o nemalé tepelné úniky, ktoré môže vyriešiť práve tepelná izolácia. Hlavnými úlohami v tomto prípade je zamedziť unikaniu tepla v zime a naopak prehrievaniu v letných mesiacoch. Výber izolačného materiálu sa odvíja od celého množstva kritérií. Cena by nemala byť jediným a zároveň rozhodujúcim kritériom. Ďalšími sú aj nasiakavosť, únosnosť, izolačné vlastnosti, požiarna odolnosť. Určujúca je aj navrhnutá nosná konštrukcia strechy, podľa ktorej je možné zvoliť niekoľko možných druhov izolačných materiálov.

Problematiku konštrukcie je dôležité vyriešiť najmä v prípade rekonštrukcie strechy. Zateplenie strechy nie je jednoduchý proces, vyžaduje skúsenosti a odbornosť. Poraďte sa preto s odborníkom!

Hydroizolácia

Kvalitné vyhotovenie hydroizolácie stavieb je základom dlhej životnosti budovy, ale aj hygienickým predpokladom užívania stavby na stanovený účel. Ak je hydroizolácia nesprávne realizovaná, prípadne je poškodená alebo úplne chýba, môže prenikajúca voda alebo vlhkosť stavbu natrvalo znehodnotiť, spôsobiť stratu tepelnotechnických vlastností, čo neskoršie môže viesť k vzniku plesní a húb na vnútorných konštrukciách, alebo dokonca deštrukciu jednotlivých konštrukčných častí stavby. Pri vysokom stupni zaťaženia stavebnej konštrukcie vlhkosťou sa murivo môže orosovať, pôsobením gravitačnej sily alebo kapilárnym vzlínaním môže do konštrukcie prenikať voda a šíriť sa ďalej. Kapilárnemu vzlínaniu, ako aj ostatným negatívnym javom súvisiacim s prenikaním vody do konštrukcie možno zabrániť použitím vhodnej hydroizolácie.

Pri realizácii novostavby treba klásť dôraz na hydroizoláciu podzemných častí budov už vo fáze projektu. Je nevyhnutná úzka spolupráca projektanta a zhotovovateľa, ako aj vypracovanie odborného projektu, ktorému musí predchádzať inžinierskogeologický prieskum.

Pred rekonštrukciou staršieho objektu sa treba oboznámiť s účelom, na ktorý bol určený, zistiť podmienky jeho prevádzky a následne odborne posúdiť súčasný stav objektu aj plánované zásahy do konštrukcií.

konštrukcií (stien) spodných častí budov, ako aj o izoláciu vodorovných podlahových konštrukcií vhodným hydroizolačným materiálom, respektíve systémom.

Dôležitá je kvalitná hydroizolácia nielen spodnej stavby, ale aj podláh a stien miestností vlhkej prevádzky, a taktiež aj strešnej konštrukcie.

Výroba plastových nádrží a bední na mieru

Plastové nádrže sa vyrábajú podľa presných požiadaviek odberateľov technológiou zvárania konštrukčných prvkov a dosiek z plastov. Môžu byť realizované ako nadzemné a podzemné nádrže. Z hľadiska prevedenia sa nádrže môžu líšiť svojou konštrukciou, tvarom a spôsobom uloženia. Používajú sa na skladovanie najrozmanitejších druhov látok alebo na osadenie technologického vybavenia. Druh materiálu nádrže sa volí podľa skladovanej látky tak, aby aj pri agresívnych látkach bola zabezpečená chemická odolnosť použitého materiálu nádrže. Keďže materiál je vhodný na styk s poživatinami, je možné v nádržiach skladovať aj potravinárske výrobky.

Výhody plastových nádrží:

  • dlhá životnosť
  • ľahká manipulácia
  • rýchla a jednoduchá montáž
  • nízke stavebné náklady
  • 100% vodotesnosť
  • chemická odolnosť materiálu
  • tvarová a rozmerová variabilita

Murárstvo

Kompletné rekonštrukčné práce zamerané na byty, domy a kancelárske priestory. Dokončovanie holobytov, holodomov, kancelárii a reštaurácii. Rezanie panelov, búracie a demolačné práce s vývozom sute a stavebného odpadu. Pokládka obkladov a dlažieb z rôznych materiálov, aj z kameňa. Murárske, maliarske (stiekovanie), škrabanie starej farby, montáž plynu, kúrenia, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce. Pokládka parkiet a laminatových podláh. Montáž drevených zárubní a dverí. Kamerové systémy, alarmy, zložité elektromontážne systémy. Zámková dlažba, štiepaný kameň na sokel a ploty.